2019.313 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 8/7/2019
«Συντήρηση Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Ασπροκκλησιάς»

Καταληκτική ημερομηνία: 18/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 50.000,00 € (με ΦΠΑ)