2019.314
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/7/2019
Δημοπράτηση παροχής Υπηρεσιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » νέο υποέργο «αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί - άρση καταπτώσεων Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019 – 2020 βόρειος τομέας »

Καταληκτική ημερομηνία: 12/8/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 315.000,00 € (με ΦΠΑ)