2019.315
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/7/2019
Δημοπράτηση παροχής Υπηρεσιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » νέο υπέργο 9 «αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί - άρση καταπτώσεων Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019-2020 νοτιος τομέας »

Καταληκτική ημερομηνία: 12/8/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 315.000,00 € (με ΦΠΑ)