2019.323
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 18/7/2019
Διακήρυξη έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» υποέργο 2 «αντικατάσταση - τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας καικάθετης σήμανσης για την αποκατάσταση της ασφάλειας του οδικού δικτύου Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020», Προϋπολογισμού: 700.000,00€

Καταληκτική ημερομηνία: 5/8/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)