2019.327
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 19/7/2019
«Αποχιονισμοί ορεινού οδικού δικτύου Καρδίτσας προς όρια Ν. Ευρυτανίας (Ζαχαράκη) 2020»

Καταληκτική ημερομηνία: 22/8/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με ΦΠΑ)