2019.328
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 19/7/2019
"Αποχιονισμοί οδικού τμήματος Πευκόφυτο – Αυχένας Αγίου Νικολάου 2020"

Καταληκτική ημερομηνία: 29/8/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 20.000,00 € (με ΦΠΑ)