2019.340
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 26/7/2019
Αποκατάσταση μεγάλης ολίσθησης ΕΠ.Ο.6 & Κ50 Σκλήθρου (στον δρόμο Σκήτης -Πολυδενδρίου-Σκλήθρου και κυρίως κοντά στην διασταύρωση προς Κεραμίδι Βόλου) από θεομηνία.

Καταληκτική ημερομηνία: 3/9/2019, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 605.000,00 € (με ΦΠΑ)