2019.342
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 2/8/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα (1) έτος στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.
Η προσφορά θα κατατίθεται από 12-8-2019 ημέρα Δευτέρα έως 19-8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, οδός Κουμουνδούρου 29, ΤΚ 43132, Καρδίτσα.


Καταληκτική ημερομηνία: 19/8/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.049,00 € (με ΦΠΑ)