2019.343
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 5/8/2019
Ασφαλτόστρωση υφισταμενου δρόμου Ελαιοτριβείο -Αντωνίου - Κεραμωτό – ΜΑRΚ –Χονδρογιώργη – Περιβολίου.

Καταληκτική ημερομηνία: 5/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 € (με ΦΠΑ)