2019.356
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/8/2019
Έρευνα αγοράς για υπηρεσίες εκτύπωσης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης, για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Καταληκτική ημερομηνία: 19/8/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.000,00 € (με ΦΠΑ)