2019.359
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 14/8/2019
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»
2ο ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ Aντικατάσταση – Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κάθετης σήμανσης για την αποκατάσταση της ασφάλειας του οδικού δικτύου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020 ¨

Καταληκτική ημερομηνία: 2/9/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)