2019.360
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 16/8/2019
Εργασίες βελτίωσηςαθλητικού κέντρου Ηρακλή Λάρισας.

Καταληκτική ημερομηνία: 9/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)