2019.361
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 16/8/2019
Εργασίες συντήρησης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Δ.Δ. Αμπελώνα.

Καταληκτική ημερομηνία: 9/9/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.000,00 € (με ΦΠΑ)