2019.380
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 6/9/2019
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Καταληκτική ημερομηνία: 20/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 15.600,00 € (με ΦΠΑ)