2019.406
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/10/2019
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια με αναμνηστικά, για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης.

Καταληκτική ημερομηνία: 11/10/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 1.000,00 € (με ΦΠΑ)