2019.415
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/10/2019
Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79739

Καταληκτική ημερομηνία: 2/12/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 23.450.000,00 € (με ΦΠΑ)