2019.416
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/10/2019
Αποκατάσταση μεγάλης ολίσθησης ΕΠ.Ο.06 &Κ50 Σκλήθρου (στον δρόμο Σκήτης-Πολυδενδρίου-Σκλήθρου και κυρίως κοντά στην διασταύρωση προς Κεραμίδι Βόλου) από θεομηνία. Με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 85998.

Καταληκτική ημερομηνία: 19/11/2019, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 605.000,00 € (με ΦΠΑ)