2019.420 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 31/10/2019
«Μεταφορά Νερού-Υδρομαστεύσεις-Επιδιόρθωση Κατασκευή
Ποτίστρων Κτηνοτροφικών Ζώων Δήμου Καλαμπάκας»

Καταληκτική ημερομηνία: 14/11/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)