2019.420
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 31/10/2019
Αντικαταστάθηκε από την 2019.428 ...(13/11/2019)

«Μεταφορά Νερού-Υδρομαστεύσεις-Επιδιόρθωση Κατασκευή
Ποτίστρων Κτηνοτροφικών Ζώων Δήμου Καλαμπάκας»

Καταληκτική ημερομηνία: 14/11/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)