2019.424
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 8/11/2019
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων έτους 2019»

Καταληκτική ημερομηνία: 18/11/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)