2019.428
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 13/11/2019
Ορθή Επανάληψη της 2019.420 ...(13/11/2019)

Μεταφορά Νερού-Υδρομαστεύσιες-Επιδιόρθωση Κατασκευή Ποτίστρων Κτηνοτροφικών Ζώων Δήμου Καλαμπάκας

Καταληκτική ημερομηνία: 26/11/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

Διακήρυξη
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ
ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις [Ενημέρωση: 13/11/2019 11:29:54 πμ]