2019.430
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 18/11/2019
«Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας Τρικάλων», Αριθμός Συστήματος ΕΣΥΔΗΣ: 86330


Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 317.000,00 € (με ΦΠΑ)