2019.431
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 18/11/2019
Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

Καταληκτική ημερομηνία: 25/11/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.500,00 € (με ΦΠΑ)