2019.437
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 27/11/2019
Ηλεκτροφωτισμος ΠΕ Μαγνησιας & Σποραδων 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 12/12/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)