2019.438
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 27/11/2019
Ανάπλαση, διαμόρφωση δρόμου και διευθέτηση ομβρίων υδάτων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Σκοπέλου

Καταληκτική ημερομηνία: 12/12/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 920.000,00 € (με ΦΠΑ)