2019.440
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 2/12/2019
Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, στο τμήμα Γιάννουλη –
Τύρναβος. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86697

Καταληκτική ημερομηνία: 13/1/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 699.892,19 € (με ΦΠΑ)