2019.441
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 2/12/2019
Παροχή τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών:
«ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Α΄ ΦΑΣΗ)/ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 199.566,13 € (με ΦΠΑ)