2019.444
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/12/2019
Καθαρισμός υδατορεμάτων ΠΕ Μαγνησιας και Σποράδων,
Α.Α.Συστήματος 82200

Καταληκτική ημερομηνία: 16/1/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 900.000,00 € (με ΦΠΑ)