2019.448 σε ισχύ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Διάφορα

Ανάρτηση: 11/12/2019
Πρόσκληση για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών απο χιονοπτώσεις, παγετο πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων για το χρονικό διάστημα απο 1/1/2020 έως 31/12/2020

Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)