2020.5
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 8/1/2020
Για την υποβολή προσφορών για την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2020.


Καταληκτική ημερομηνία: 15/1/2020, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 24.787,00 € (με ΦΠΑ)