2020.6
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 8/1/2020
Για την υποβολή προσφορών για ενοικίαση εξοπλισμού χημικής τουαλέτας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2020.

Καταληκτική ημερομηνία: 15/1/2020, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 13.000,00 € (με ΦΠΑ)