2020.7
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 8/1/2020
Για την υποβολή προσφορών για την ενοικίαση ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 15/1/2020, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € (με ΦΠΑ)