2020.10
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/1/2020
Συντήρηση οδικού δικτύου Μαγνησίας (Ασφαλτικά δυτικού τομέα) χρήση 2020.
Α.Α. Συστήματος 87004

Καταληκτική ημερομηνία: 10/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)