2020.11
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 13/1/2020
Υπογειοποίηση Αγωγών Άρδευσης Δήμου Κιλελέρ (ο διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 85870).

Καταληκτική ημερομηνία: 10/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)