2020.12
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 14/1/2020
Συντήρηση οδού Δασόλοφος-Πολυδάμειο-Ερέτρεια-Εθνική Οδός (Δ.Φαρσάλων) από θεομηνία. Α/Α Συστήματος ( 87351 )

Καταληκτική ημερομηνία: 3/2/2020, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)