2020.15
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 16/1/2020
«Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην Επ.Ο. 6 - Τμήμα Σαραντάπορο - Νεράιδα» (ΕΣΗΔΗΣ 87468)

Καταληκτική ημερομηνία: 11/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 981.500,00 € (με ΦΠΑ)