2020.16
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 16/1/2020
Για την ανάδειξη αναδόχου μεταφορικής εταιρείας που θα αναλάβει την μεταφορά διαφημιστικού τουριστικού υλικού σε Τουριστικές Εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες θα συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας το έτος 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 20/1/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 22.000,00 € (με ΦΠΑ)