2020.18
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 17/1/2020
«Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον ποταμό Πηνειό στις θέσεις 5oυ Αντλιοστασίου – Ομολίου – Παλαιοπύργου, χρηση 2020»


Καταληκτική ημερομηνία: 10/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)