2020.19
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 17/1/2020
Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσεις του Εννιπέα ποταμού περιοχής Φαρσάλων, χρήση 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 17/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € (με ΦΠΑ)