2020.20
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/1/2020
ενοικίαση ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας, για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2020

Καταληκτική ημερομηνία: 3/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 49.010,00 € (με ΦΠΑ)