2020.21
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 21/1/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικών-χαρτικών και αναλώσιμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 31/1/2020, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 73.993,28 € (με ΦΠΑ)