2020.23
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/1/2020
Συντηρηση οδικού οδικού δικτύου Μαγνησιας (Τεχνικά, σήμανση,καθαρισμός) χρήση 2020.
α.α.συστήματος: 87592

Καταληκτική ημερομηνία: 14/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)