2020.25
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 22/1/2020
Συντήρηση Εθνικής οδού Φάρσαλα-Βόλος από όρια Ν. Μαγνησίας έως Αμπελιά (Δ.Φαρσάλων) μετά από θεομηνία.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ( 87299 )Καταληκτική ημερομηνία: 10/2/2020, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 1.250.000,00 € (με ΦΠΑ)