2020.36
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 24/1/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία διαμονής των αθλητικών εκδηλώσεων 2020 στον Νομό Μαγνησίας.


Καταληκτική ημερομηνία: 28/1/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 8.500,00 € (με ΦΠΑ)