2020.37
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 24/1/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια σε αθλητικά μπλουζάκια των αθλητικών εκδηλώσεων 2020 στον Νομό Μαγνησίας.


Καταληκτική ημερομηνία: 28/1/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 10.480,00 € (με ΦΠΑ)