2020.46
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/2/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για ένα (1) έτος.

Καταληκτική ημερομηνία: 17/2/2020, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 3.017,00 € (με ΦΠΑ)