2020.49
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 10/2/2020
«Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για την σήμανση, στηθαία ασφαλείας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου & αποπληρωμή-ολοκλήρωση έργων Π.Ε. Καρδίτσας»,ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αγροτική οδοποιία ΠΕ Καρδίτσας 2017-2018»

Καταληκτική ημερομηνία: 12/3/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)