2020.50
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Μίσθωση Ακινήτων

Ανάρτηση: 11/2/2020
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές, για ενοικίαση κτιρίων για τη στέγαση του ΚΕΣΣΥ Λάρισας και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Συκουρίου ΠΕ Λάρισας

Καταληκτική ημερομηνία: 3/3/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 156.248,00 € (με ΦΠΑ)