2020.51
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 12/2/2020
Για την υποβολή προσφορών για μεταφορά ατόμων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και για την θεσμοθετημένη εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2020.

Καταληκτική ημερομηνία: 17/2/2020, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 3.600,00 € (με ΦΠΑ)