2020.52
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/2/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια πλακετών (δώρα και βραβεία) της εκδήλωσης ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΑ που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2020.


Καταληκτική ημερομηνία: 14/2/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 1.000,00 € (με ΦΠΑ)