2020.55
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 17/2/2020
Μελέτη παράκαμψης Σοφάδων. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 87975

Καταληκτική ημερομηνία: 23/3/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)